ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του νηπιαγωγείου μας είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των παιδιών.
Εφαρμόζουμε στην πράξη την ενεργητική μάθηση∙ οι εμπειρίες των παιδιών γίνονται η βάση της γνώσης. Η σύνδεση αυτή ενεργοποιεί το νόημα των όσων μαθαίνουν και “ξυπνάει” τα κίνητρά τους.
Τα παιδιά σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο αναπτύσσουν την έννοια του “εαυτού” και εξοικειώνονται με τις κοινωνικές και πολιτισμικές δεξιότητες.
Σκοπός τίθεται, επίσης, η ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από το φύλο και την καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε “ολοκληρωμένες προσωπικότητες” και να ζήσουν “δημιουργικά”. Μέσα από το πλήθος των δραστηριοτήτων αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, την αυτοεκτίμηση τους, τον αυτοσεβασμό και τον σεβασμό προς τους άλλους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις
  • Σχολικές γιορτές
  • Θεατρικό παιχνίδι
  • Κατασκευές
  • Μουσικοκινητική αγωγή
  • Εικαστικά
  • Αγγλικά
  • Εκπαιδευτικές προβολές
  • Project (διερεύνηση θέματος)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ