Πληροφορική


Οι μαθητές του Γυμνασίου  θα προετοιμαστούν για την πιστοποίηση του Microsoft Office Specialist PowerPoint 2013.   Αποκτώντας την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist οι μαθητές:

  • Έχουν ακριβή αντίληψη του επιπέδου των γνώσεων τους
  • Αποκτούν πιστοποιήσεις διεθνώς αναγνωρισμένες και με κύρος
  • Αποδεικνύουν τις ικανότητές τους στις νέες τεχνολογίες και δεν απαιτείται ανανέωση
  • Αναγνωρίζονται από τους καθηγητές τους και την μαθητική κοινότητα
  • Προετοιμάζονται για το πανεπιστήμιο και την μελλοντική τους καριέρα
  • Ξεκινούν μία επαγγελματική πορεία βασισμένη στις δεξιότητες εφαρμογών Microsoft
  • Απαραίτητο εφόδιο για τη συμπλήρωση του Portfolio για μαθητές IB και όσους επιλέγουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Στο σχολείο μας λειτουργεί και εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής – STEM. 

Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί σχέδιο διεπιστημονικής δραστηριότητας με εφαρμογές στην επιστήμη, τα μαθηματικά, την πληροφορική και την τεχνολογία (stem).

Το stem στηρίζεται σε δύο αρχές· το problem solving και τη συνεργατική μάθηση.

Αποτελεί,συνεπώς, βασικό εργαλείο για την κατάκτηση της νέας γνώσης και παράλληλα καλλιεργεί δεξιότητες όπως η δημιουργική σκέψη και η κριτική προσέγγιση.