Ενίσχυση γλωσσομάθειας – Προετοιμασία για πτυχία


ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενισχύουμε την επιθυμία των μαθητών μας για μάθηση και τους παρέχουμε κίνητρο για την επίτευξη στόχων που αντιστοιχούν στις γνώσεις και τις ικανότητές τους, προσαρμοσμένες ανά επίπεδο.
Συμμετέχουμε ενεργά σε εξετάσεις πιστοποίησης (Αγγλικής) γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων σε συνεργασία με Βρετανικούς και Αμερικανικούς φορείς, όπως Europalso, ESB, LRN, ECCE, ECPE, ενώ παρέχεται και η δυνανότητα προετοιμασίας για την εξέταση του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Από το σχολικό έτος 2018 – 2019 και στο πλαίσιο του διευρυμένου ωρολόγιου προγράμματος, οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των Γαλλικών σε κάθε τάξη είναι αυξημένες κατά μία, σε σύγκριση με το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ. Στόχος η ταχύτερη εκμάθηση της γλώσσας και η προπαρασκευή των μαθητών για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις γλωσσομάθειας του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 

Οι μαθητές μας του Γυμνασίου συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας του Γαλλικού Ινστιτούτου με θέμα Φανταστικά Πλάσματα, συνδυάζοντας τις γνώσεις του στη γλώσσα με τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.