Διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα


Η γλωσσική καλλιέργεια και η ανάπτυξη της γραπτής και προφορικής διάστασης του λόγου αποτελεί βασικό στόχο του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Η επαφή με έργα της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας και ποίησης, καθώς και η προσέγγιση κοινωνικών και άλλων προβλημάτων μέσα από την οπτική πεζογράφων και ποιητών, διευρύνει τη σκέψη των μαθητών και τους επιτρέπει να προσεγγίσουν και να εμβαθύνουν σε ποικίλες θεματικές. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης και η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της επιστήμης των μαθηματικών αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα, καθώς θέτει τις βάσεις για την οικοδόμηση γνώσης στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτό, η ζώνη 2:00 – 4:00 μ.μ. αφιερώνεται στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας και των Μαθηματικών, τα οποία αποτελούν και εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.