Θεατρική ομάδα


Απότο σχολικό έτος 2018 – 2019 λειτουργεί στο Παπαχαραλάμπειο Εκπαιδευτήριο θεατρική ομάδα, η οποία απευθύνεται σε όλα τα παιδιά.

Μέσα από τις τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού και του εκπαιδευτικού δράματος τα παιδιά αποκτούν νέες γνώσεις και νέες εμπειρίες που στοχεύουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

Η θεατρική διαδικασία είναι μια πολύτιμη εμπειρία που εστιάζει στην επικοινωνία, στην καλλιέργεια και κατανόηση των συναισθημάτων και ανθρωπίνων σχέσεων, στην απελευθέρωση της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

Ειδικότερα το παιδί μαθαίνει να εκφράζεται και να επικοινωνεί.

Ενθαρρύνεται η έρευνα, η παρατήρηση,  η επιθυμία για δράση και δημιουργία.

Η κοινωνικότητά του μέσα από τη συνεργασία με την ομάδα.

Η έκφραση των σκέψεων, ιδεών και συναισθημάτων και η διαχείρισή τους προς ένα δημιουργικό αποτέλεσμα.

Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του κάθε παιδιού.

Η συγκέντρωση, η συνέπεια και η στόχευση προς ένα κοινό δημιουργικό αποτέλεσμα, δηλαδή μια τελική παράσταση.

Πιστεύουμε πως εναθαρρύνοντας τα παιδιά να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, τις ανάγκες τους, τις δεξιότητές τους και τη χαρά της δημιουργίας τους προσφέρουμε πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις για το μέλλον τους.