Πληροφορική


Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας είναι πλήρως εξοπλισμένο με φορητούς υπολογιστές νέας τεχνολογίας, προβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Η διδακτική ύλη του μαθήματος ακολουθεί το πλαίσιο σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και περιλαμβάνει επιπλέον σχέδια εργασίας με διαθεματικά και καινοτόμα θέματα όπως η Εκπαιδευτική Ρομποτική (Edutainment – Educational Entertainment) και το eTwinning.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιούνται διαδραστικά εκπαιδευτικά λογισμικά με στόχο την εμπέδωση βασικών εννοιών της πληροφορικής αλλά και την αύξηση της δημιουργικότητας των μαθητών μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες (Gamification). Πέραν από την εκμάθηση του κειμενογράφου, της εφαρμογής επεξεργασίας παρουσιάσεων και των υπολογιστικών φύλλων πραγματοποιούνται και προβολές βίντεο για την ενημέρωση και εξοικείωση σε έννοιες όπως εργονομία και ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να μαθαίνουν να προγραμματίζουν τα δικά τους κινούμενα σχέδια και παιχνίδια αντί να είναι απλοί χρήστες εφαρμογών με απώτερο στόχο την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

[kc_gallery type="image_grid" interval="3" images="5946,5947,5948,5949" onclick="link_image" custom_links_target="_self"]