Μελέτη


Το πρόγραμμα μελέτης στο εκπαιδευτήριο μας ακολουθεί τη φιλοσοφία που διέπει συνολικά το παιδαγωγικό μας μοντέλο για τη δημιουργία ενός μοντέρνου σχολείου, διαφορετικού από το σημερινό, και προσαρμοσμένου στις σύγχρονες απαιτήσεις. Τηρώντας τη δέσμευση μας “η τσάντα στο σχολείο” εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα μελέτης το οποίο βασίζεται στις πλέον σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, δηλαδή στο δίπολο “καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στο μαθητή και τον δάσκαλο”, και “εξατομικευμένη διδασκαλία”. Έτσι, έχουμε εντάξει στις τελευταίες ώρες του πρωινού προγράμματος ώρες μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας, αποκλειστικά από το δάσκαλο της κάθε τάξης, που γνωρίζει την ιδιοσυγκρασία κάθε μαθητή και το ιδιαίτερο μαθησιακό προφίλ του.

Παράλληλα, στην απογευματινή ζώνη οι επιπλέον ώρες μελέτης (πάντα από τους δάσκαλους της τάξης και όχι από κάποιον εκπαιδευτικό “μεσημεριανής ζώνης” φροντιστηριακού τύπου) συνδυάζονται με δημιουργικές δραστηριότητες, ώστε η μάθηση να γίνεται διασκέδαση. Το αποτέλεσμα είναι πηγαίνοντας στο σπίτι τα παιδιά να είναι διαβασμένα για την επόμενη μέρα και να έχουν ελεύθερο χρόνο να περάσουν με την οικογένειά τους ή να ασχοληθούν με εξωσχολικές δραστηριότητες.