Αγγλικά


Μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό στόχος του Παπαχαραλάμπειου Εκπαιδευτηρίου  είναι να εξασφαλίσει στους μαθητές γερές βάσεις, από τις μικρές κιόλας τάξεις στο μάθημα των αγγλικών.
Στο νηπιαγωγείο μέσα από το τραγούδι, το παιχνίδι και τις δημιουργικές δραστηριότητες τα παιδιά αποκτούν ολοκληρωμένη πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα.
Στο δημοτικό, οι μαθητές εξακολουθούν μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε τάξης, να εκπαιδεύονται ουσιαστικά πάνω στην αγγλική γλώσσα. Το Παπαχαραλάμπειο Εκπαιδευτήριο χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους και οπτικοακουστικά μέσα που βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία στα αγγλικά.
Οι επιπλέον ώρες διδασκαλίας εκτός ωρολογίου προγράμματος και οι συνεχείς αξιολογήσεις των μαθητών είναι οι μέθοδοι βάσει των οποίων οι μαθητές μας οδηγούνται στον στοχο του σχολείου και των δασκάλων, ο οποίος είναι η επιτυχής συμμετοχή τους σε εξετάσεις αναγνωρισμένων φορέων.

Το σχολικό έτος 2018 – 2019 οι μαθητές μας του Δημοτικού συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας του British Council με 100% επιτυχία.