Βοήθημα ΜακροοικονομίαςΒοήθημα Μακροοικονομίας

Το νέο βοήθημα για τη Μακροοικονομία (με την ύλη 2019-20) που δημιούργησε ο καθηγητής μας, κ. Καμαρινός είναι πλέον διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία.
🎉 🎉 🎉
Το βιβλίο θα αποτελέσει έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές που θα το χρησιμοποιήσουν.

http://www.economics.edu.gr/biblio-aoth-macroeconomics-dretas-kamarinos-oikonomia-g-lykeiou.html?fbclid=IwAR0rhxBYYfo4TZVET__5n_Me1QKUI9-kSLCUO5VN3S-qoOnRwUaysEJvGQY


Comments are closed.