ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η επιλογή σταδιοδρομίας είναι μία από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις στη ζωή των παιδιών μας.

Το Παπαχαραλάμπειο Εκπαιδευτήριο σε συνεργασία με τους Συμβούλους Σταδιοδρομίας της EMPLOY σας παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ατομικής συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι μαθητές συμπληρώνουν αρχικά ένα ερωτηματολόγιο, προκειμένου να προσδιοριστούν τα στοιχεία του χαρακτήρα τους και οι κλίσεις τους.
Στη συνέχεια, ακολουθεί διεξοδική συζήτηση με τους συμβούλους και αναλυτική παρουσίαση των προοπτικών κάθε Σχολής.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο email papax.lyk@gmail.com έως και την Παρασκευή 20.12.2019.

Σημ.:Το ραντεβού με τον Σύμβουλο πραγματοποιείται στον χώρο του Εκπαιδευτηρίου.


Comments are closed.