ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας ξεκίνησε τις εργασίες του!
Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εικονικής Επιχείρησης του Junior Achievement Greece υποδέχτηκαν τον εθελοντή σύμβουλο, κ. Ηλία Σταμούλη της Ernst & Young – Athens.
Υπό την επίβλεψη του καθηγητή τους, κ. Γεώργιου Καμαρινού, συζήτησαν το οργανόγραμμα και το business plan και έθεσαν τους στόχους και τους σκοπούς της εταιρείας.


Comments are closed.