Μαθαίνουμε ασφαλείς!Μαθαίνουμε ασφαλείς!

Οι δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας απαιτούν την αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της σχολικής ζωής…μάσκες, αποστάσεις, μέτρα ασφαλείας όπως θερμομέτρηση, συχνός και καλός καθαρισμός, ενημέρωση και τήρηση των κανόνων υγιεινής.


Comments are closed.