ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΞ  ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανταποκρινόμενοι πλήρως από την πρώτη ημέρα στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου και του Λυκείου μετέτρεψαν τα γραφεία τους σε τάξη για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με τη συνδομή όλων των ψηφιακών μέσων, το ωρολόγιο πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά και οι μαθητές συνέχισαν από απόσταση παρακολουθώντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα της τάξης τους, τα ενισχυτικά τμήματα και τα τμήματα προετοιμασίας για πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

Παράλληλα, εξακολούθησε να λειτουργεί η πλατφόρμα ασύγχρονης διδασκαλίας, όπου αναρτώνται σε καθημερινή βάση οι εργασίες που ανατίθενται και πρόσθετο υλικό.

 


Comments are closed.