Ενίσχυση γλωσσομάθειας – Προετοιμασία για πτυχία


20181106_141111_HDR

ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενισχύουμε την επιθυμία των μαθητών μας για μάθηση και τους παρέχουμε κίνητρο για την επίτευξη στόχων που αντιστοιχούν στις γνώσεις και τις ικανότητές τους, προσαρμοσμένες ανά επίπεδο.
Συμμετέχουμε ενεργά σε εξετάσεις πιστοποίησης (Αγγλικής) γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων σε συνεργασία με Βρετανικούς και Αμερικανικούς φορείς, όπως Europalso, ESB, LRN, ECCE, ECPE, ενώ παρέχεται και η δυνανότητα προετοιμασίας για την εξέταση του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Από το σχολικό έτος 2018 – 2019 και στο πλαίσιο του διευρυμένου ωρολόγιου προγράμματος, οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των Γαλλικών σε κάθε τάξη είναι αυξημένες κατά μία, σε σύγκριση με το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ. Στόχος η ταχύτερη εκμάθηση της γλώσσας και η προπαρασκευή των μαθητών για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις γλωσσομάθειας του Γαλλικού Ινστιτούτου.