Αγγλικά


Μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό στόχος του εκπαιδευτηρίου μας είναι να εξασφαλίσει στους μαθητές γερές βάσεις από τις μικρές κιόλας τάξεις όσον αφορά στο μάθημα των αγγλικών.
Από το νηπιαγωγείο μέσα από το τραγούδι, το παιχνίδι και τις δημιουργικές δραστηριότητες τα παιδιά αποκτούν ολοκληρωμένη πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα.
Περνώντας στο δημοτικό, οι μαθητές εξακολουθούν μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε τάξης, να εκπαιδεύονται ουσιαστικά πάνω στην αγγλική γλώσσα. Το εκπαιδευτήριό μας χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους και οπτικοακουστικά μέσα βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία στα αγγλικά.
Οι επιπλέον ώρες διδασκαλίας εκτός ωρολογίου προγράμματος και οι συνεχείς αξιολογήσεις των μαθητών είναι οι μέθοδοι βάσει των οποίων οι μαθητές μας οδηγούνται στον στοχο του σχολείου και των δασκάλων, ο οποίος είναι η επιτυχής συμμετοχή τους σε εξετάσεις αναγνωρισμένων φορέων.