ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο πρόγραμμα των Εθελοντών Σαμαριτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για παροχή Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. 

Το Παπαχαραλάμπειο Εκπαιδευτήριο (Δημοτικό) έλαβε πιστοποίηση μονάδας, καθώς πάνω από το 70% των δασκάλων συμμετείχαν στην δράση. 

Comments are closed.