ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ Οι τάξεις μας έτοιμες να δεχτούν τους μικρούς μας μαθητές!ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ  Οι τάξεις μας έτοιμες να δεχτούν τους μικρούς μας μαθητές!

Creativity is contagious…pass it on!

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Οι τάξεις μας έτοιμες να δεχτούν τους μικρούς μας μαθητές! 
Συστατικό στοιχείο της μάθησης είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών και η παροχή ερεθισμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην οικοδόμηση της νέας γνώσης.

 


Comments are closed.