ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Για την ομαλή και άρτια λειτουργία του Σχολείου είναι απαραίτητο να συνεργάζονται

αρμονικά, σοβαρά και υπεύθυνα τρεις παράγοντες: το Σχολείο, οι γονείς και οι

μαθητές/ριες.

Κάθε παράγοντας οφείλει από την πλευρά του να εκπληρώνει σωστά και καλόπιστα

όλες τις υποχρεώσεις του, έτσι ώστε οι προσπάθειες και των τριών πλευρών να

συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού του Σχολείου.

Α. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1.ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός του Σχολείου είναι να διαπλάσει ολοκληρωμένους ανθρώπους, με ισχυρό

και ενάρετο χαρακτήρα, με άριστο ήθος, με διαχρονικές και επαρκείς γνώσεις,

με γερό και εύρωστο σώμα, με σταθερή πίστη στις αξίες του Ελληνισμού και του

Χριστιανισμού. Επιδιώκει να καλλιεργήσει και να αναπτύξει στους μαθητές και

μαθήτριές του την τιμιότητα, την αυτοκυριαρχία, την ευγένεια, την αξιοπρέπεια, τη

δημιουργία και γενικά όλες εκείνες τις αρετές και ικανότητες, που οδηγούν το άτομο

στην ολοκλήρωσή του και επομένως στην επιτυχία και ευτυχία του.

2.ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ:

2.1 Επιλογή προσωπικού: Το Σχολείο αποδίδει εξαιρετική σημασία στην επιλογή

του διδακτικού αλλά και του βοηθητικού προσωπικού. Οι δάσκαλοι και οι

καθηγητές επιλέγονται με μεγάλη προσοχή και με κριτήρια ήθους, εργατικότητας,

επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, ευσυνειδησίας και αφοσίωσης στην

ιερή αποστολή τους.

2.2 Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία γίνεται απλά, μεθοδικά και επαγωγικά. Οι

διδάσκοντες αποβλέπουν κατά κύριο λόγο να προκαλέσουν την αυτενέργεια και τη

σύμπραξη των παιδιών, ακολουθούν πιστά το ωρολόγιο πρόγραμμα και βοηθούν τα

παιδιά να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τη διδασκόμενη ύλη. Χρησιμοποιούν

εποπτικά μέσα και προτρέπουν τα παιδιά να εκφράζονται και να συμμετέχουν στο

μάθημα. Οι μαθητές και μαθήτριες εξετάζονται καθημερινά προφορικά και γραπτά.

2.3 Χριστιανική αγωγή: Οι μαθητές και μαθήτριες εκκλησιάζονται τακτικά με

τους δασκάλους και καθηγητές τους. Προσέρχονται στην πρωινή προσευχή και με

σεβασμό στην ιερότητα της στιγμής ζητούν τη Θεία Φώτιση για να αντεπεξέλθουν

στις υποχρεώσεις της ημέρας και να είναι υγιείς.

2.4 Εθνική συνείδηση: Με την ευκαιρία των εθνικών επετείων οργανώνονται με

μεγάλη λαμπρότητα πανηγυρικοί εορτασμοί με τη συμμετοχή των παιδιών σε

τμήματα χορωδίας, θεάτρου, παραδοσιακών χορών, παρέλασης.

2.5 Ξένες γλώσσες: Στον τομέα των ξένων γλωσσών δίνεται μεγάλη σημασία και γι’

αυτό διδάσκονται Αγγλικά σε όλα τα τμήματα από τα νηπιακά μέχρι και το Λύκειο.

Τα παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο λαμβάνουν τα πρώτα τους πτυχία (Europalso). Από

τη Γ’ Δημοτικού διδάσκονται Γαλλικά ή Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

2.6 Καλλιτεχνική αγωγή: Τα παιδιά συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις,

παρουσιάζοντας θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής

και κατασκευών. Με τη διδασκαλία των τεχνικών μαθημάτων επιδιώκεται η

ευρύτερη ανάπτυξη της δεξιοτεχνίας των παιδιών στη ζωγραφική, την ιχνογραφία,

τη χειροτεχνία, καθώς επίσης η ανακάλυψη, η καλλιέργεια και η προβολή των

καλλιτεχνικών ταλέντων.

2.7 Μουσική αγωγή: Μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδάσκονται θεωρία μουσικής

και μουσικά όργανα (μελόντικα, μεταλλόφωνο). Η μαθητική χορωδία και ορχήστρα

του Σχολείου συμμετέχει σε πολλές εκδηλώσεις.

2.8 Θεατρική αγωγή: Το θέατρο γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα.

Αυτή την ελληνική θεατρική παράδοση συντηρούμε στο Σχολείο με μόνιμο θεατρικό

τμήμα που παρουσιάζει κάθε χρόνο θεατρικές παραστάσεις και σκετς με μεγάλη

επιτυχία.

2.9 Αθλητισμός: Ο αθλητισμός δε δημιουργεί μόνο σώματα ωραία και υγιή, αλλά

εμπνέει στα παιδιά θάρρος και αυτοπεποίθηση, καλλιεργώντας παράλληλα το

αίσθημα της πειθαρχίας, της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας. Στο Σχολείο

συγκροτούνται ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβου, κολύμβησης, πινγκ-

πονγκ, οργανώνονται αθλητικογυμναστικές εκδηλώσεις, ενώ στους διακριθέντες

απονέμονται τιμητικές διακρίσεις.

2.10 Απογευματινό μελετητήριο: Γίνεται η μελέτη των μαθημάτων στο Σχολείο υπό

την επίβλεψη εκπαιδευτικού για όσους μαθητές επιθυμούν να παραμείνουν για να

διαβάσουν στο Σχολείο. Οι μαθητές αυτοί επιστρέφοντας στο σπίτι τους είναι έτοιμοι,

διαβασμένοι και γραμμένοι για την επόμενη μέρα.

2.11 Εποπτικά μέσα: Το Σχολείο διαθέτει μεγάλη σειρά εποπτικών μέσων, που

χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Όργανα Φυσικής

και Χημείας, τηλεοράσεις, CD-DVD players, Video, προτζέκτορες, διαδραστικοί

πίνακες, χάρτες, φωτοτυπικά μηχανήματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Internet,

βοηθούν αποτελεσματικά τα παιδιά στην κατανόηση του μαθήματος και στη

ψυχαγωγία.

2.12 Συνεργασία Σχολείου – οικογένειας: Απαραίτητη προϋπόθεση για την

εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής του Σχολείου είναι η τακτική συνεργασία

και επικοινωνία με τους γονείς. Εκτός από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες

προσέλευσης στο Σχολείο, οι γονείς ειδοποιούνται και σε κάθε περίπτωση που θα

κριθεί αναγκαία η στενότερη παρακολούθηση του μαθητή για βελτίωση της επίδοσής

του ή της διαγωγής του.

2.13 Βιβλιοθήκη: Στη διάθεση των παιδιών υπάρχει η κεντρική βιβλιοθήκη του

Σχολείου, που εμπλουτίζεται συνέχεια με νέα βιβλία και λειτουργεί ως δανειστική,

με σκοπό να φέρει κοντά το παιδί με τη λογοτεχνία αλλά και να το βοηθήσει στην

ενημέρωσή του πάνω σε θέματα ειδικά και εγκυκλοπαιδικά.

2.14 Σχολικά αυτοκίνητα: Σημαντικό στοιχείο της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας

του Σχολείου είναι η έγκαιρη και κανονική προσέλευση των παιδιών στο Σχολείο.

Αυτό επιτυγχάνεται με τα σχολικά μας λεωφορεία, τα οποία παρακολουθούνται και

συντηρούνται από εγγυημένα συνεργεία και ελέγχονται συνεχώς από τις αρμόδιες

υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Επιλέγουμε δε με μεγάλη αυστηρότητα

και με κριτήρια ήθους, υπευθυνότητας και ευσυνειδησίας τους οδηγούς και τις

συνοδούς των σχολικών αυτοκινήτων, γιατί από τη συμπεριφορά τους και την

προσοχή τους εξαρτάται η ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών μας.

Β. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Για την επιτυχία του κοινού σκοπού, δηλαδή της αγωγής και της μόρφωσης των

παιδιών, είναι – όπως προαναφέραμε- απαραίτητη η συνεργασία Σχολείου και

οικογένειας. Προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας είναι:

1. Γνώση του κανονισμού: Η μελέτη του παρόντος κανονισμού από τους γονείς,

η ανάπτυξη στα παιδιά τους των διατάξεών του, καθώς και η ανάλυση της

σκοπιμότητας της πιστής εφαρμογής τους βοηθάει το έργο όλων μας. Αδιαφορία ή

παράλειψη των γονέων στην παρακολούθηση της σχολικής ζωής των παιδιών τους

δεν έχει συνήθως καλά αποτελέσματα.

2. Επικοινωνία: Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο στις παρακάτω

περιπτώσεις:

- Για την προεγγραφή ή την εγγραφή του μαθητή.

- Μια φορά τουλάχιστον κάθε μήνα, για να πληροφορούνται για την πρόοδο, τη

συμπεριφορά και τη σχολική ζωή των παιδιών τους.

- Στο τέλος κάθε τριμήνου για τον έλεγχο προόδου και διαγωγής.

- Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τη Διεύθυνση του Σχολείου.

- Όταν ο μαθητής/ρια τιμωρηθεί με αποβολή.

- Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων.

- Στις πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις του Σχολείου.

- Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τα αποτελέσματα.

3. Επισκέψεις: Η επίσκεψη και παραμονή των γονέων στις αίθουσες, την ώρα του

μαθήματος δεν επιτρέπεται. Ο ρυθμός της λειτουργίας κάθε τάξης κατά την ώρα

της διδασκαλίας είναι ευπαθής και ευαίσθητος και κάθε διασάλευσή του προκαλεί

σοβαρή ανωμαλία στο έργο του διδάσκοντος και αποσπά την προσοχή των μαθητών.

4. Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι Γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το

Σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη Διεύθυνση.

5. Οικονομικές υποχρεώσεις: Οι Γονείς φροντίζουν για την έγκαιρη και κανονική

εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Σχολείο. Τυχόν

καθυστέρηση καταβολής μέρους ή όλων των διδάκτρων επιφέρει διαχειριστικές

ανωμαλίες στην όλη λειτουργία του Σχολείου και αποσπά την προσοχή της

υπεύθυνης υπηρεσίας του Σχολείου από το συντονισμό παροχής εκπαιδευτικού

έργου. Τα ετήσια δίδακτρα του Σχολείου διαμορφώνονται από τη Διεύθυνση και

καταβάλλονται από 3 έως 8 ισόποσες δόσεις. Η α’ δόση καταβάλλεται με την

προεγγραφή ή την εγγραφή, η β’ μέχρι 5 Σεπτεμβρίου και οι υπόλοιπες το πρώτο

πενθήμερο των επόμενων μηνών. Πάντως μέχρι τέλους Μαρτίου πρέπει να έχουν

εξοφληθεί όλα τα δίδακτρα. Οι Γονείς συνάπτουν σχετική σύμβαση που διαρκεί

τουλάχιστον ένα χρόνο. Σε περίπτωση μετεγγραφής ή διακοπής της φοίτησης του

μαθητή/ριας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ή απόρριψής του, καταβάλλονται

ολόκληρα τα δίδακτρα. Κανένας τίτλος δε χορηγείται από το Σχολείο, αν δεν έχουν

εξοφληθεί όλα τα δίδακτρα.

Γ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ

Οι μαθητές/ριες πρέπει να μελετήσουν με προσοχή και να γνωρίζουν τις παρακάτω

υποχρεώσεις τους.

1. Φοίτηση:

1.1 Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των μαθητών/ριών. Εάν

δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας, γενικά, κάθε απουσία είναι

αδικαιολόγητη.

1.2 Εάν ο μαθητής/ρια καθυστερήσει να προσέλθει το πρωί ή απουσιάσει όλη την

ημέρα, είναι απαραίτητο την επόμενη μέρα να φέρει σημείωμα από τους γονείς. Αν

απουσιάσει πάνω από δύο μέρες πρέπει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση.

1.3 Τα παιδιά οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο 10 λεπτά προτού χτυπήσει το

κουδούνι. Η προσέλευση νωρίτερα αποτελεί χάσιμο χρόνου.

1.4 Η παραμονή των μαθητών στους δρόμους γύρω από το Σχολείο, πριν και μετά

από τα μαθήματα, απαγορεύεται αυστηρά, πού δε περισσότερο στα διαλείμματα.

1.5 Απαγορεύεται αυστηρά οι μαθητές/ριες της μιας βαθμίδας να παραμένουν ή να

χρησιμοποιούν τους χώρους άλλης βαθμίδας (προαύλιο, χώρους υγιεινής, βρύσες,

κτλ).

1.6 Σε περίπτωση βροχής οι μαθητές/ριες παραμένουν στα υπόστεγα.

1.7 Δεν επιτρέπεται σε κανένα μαθητή/ρια η είσοδος και παραμονή στις αίθουσες

διδασκαλίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων και κατά τα διαλείμματα. Επίσης

απαγορεύεται η παραμονή μαθητών/ριών στους διαδρόμους του διδακτηρίου χωρίς

ειδική άδεια.

1.8 Δεν επιτρέπεται η έξοδος μαθητή/ριας από την τάξη κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος και απόλυτη ανάγκη.

1.9 Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η έξοδος μαθητή/ριας από το Σχολείο χωρίς

την άδεια της Διεύθυνσης.

2. Εμφάνιση-συμπεριφορά:

2.1 Οι μαθητές/ριες πρέπει να διακρίνονται για την καλή και ευπρεπή τους εμφάνιση.

Τα χαρακτηριστικά αυτής της εμφάνισης είναι η καθαριότητα, η απλότητα, το

ανεπιτήδευτο και η σοβαρότητα. Ευπρεπής εμφάνιση θεωρείται ό,τι είναι πλατιάς

κοινωνικής αποδοχής και ταιριάζει με την ηλικία και τη μαθητική ιδιότητα. Η

καθιερωμένη ομοιόμορφη σχολική ενδυμασία των μαθητών/ριών, είναι υποχρεωτική

(καθημερινή κι επίσημη για Νηπιαγωγείο- Δημοτικό, επίσημη για Γυμνάσιο-Λύκειο.)

2.2 Η ευγενική συμπεριφορά αποτελεί τον καθρέφτη της γενικότερης παιδαγωγικής

προσπάθειας, είναι το αναγκαίο έδαφος, η προϋπόθεση της αγωγής. Δεν περιορίζεται

μόνο μέσα στην τάξη, αλλά χρειάζεται πάντα και παντού στους κοινόχρηστους

χώρους, στους διαδρόμους στο προαύλιο, στα σχολικά αυτοκίνητα και φυσικά στους

χώρους έξω από το Σχολείο.

2.3 Η ευγενική συμπεριφορά περιλαμβάνει το σεβασμό προς όλους, τα υψηλά

αισθήματα αλληλεγγύης, την άμιλλα για καλύτερη απόδοση της διδασκαλίας, για

την αλληλοκατανόηση και την επικοινωνία, για την προσεκτική και υπεύθυνη

παρακολούθηση των μαθημάτων, για τη δημιουργία υποδειγματικών συνθηκών, ώστε

να επιτευχθεί, όσο γίνεται καλύτερα, ο στόχος της γνώσης και της αρετής.

2.4 Η έκφραση του ανθρώπου με το λόγο είναι φυσικό να συντελείται σε ανώτερο

επίπεδο, να αντιστοιχεί στην πνευματική, στην ψυχική ανωτερότητα και ομορφιά. Οι

συνηθισμένες υβριστικές ή παρόμοιες εκφράσεις υποδηλώνουν χαμηλή πνευματική

στάθμη, κατώτερο νοητικό και ψυχικό επίπεδο και δεν είναι νοητή η χρήση τους

μέσα στο Σχολείο, που έχει σκοπό να διαπλάσει και να διαμορφώσει ακέραιους

χαρακτήρες και ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

3. Έναρξη μαθημάτων:

3.1 Με το εναρκτήριο χτύπημα του κουδουνιού, οι συζητήσεις, τα παιχνίδια και οι

θόρυβοι γενικά σταματούν, οι μαθητές σπεύδουν να συνταχθούν σε γραμμές κατά

τμήμα στις προκαθορισμένες θέσεις για την πρωινή προσευχή.

3.2 Οι Διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό παρευρίσκονται στην προσευχή. Όλοι

στέκονται προσοχή και με ευλάβεια, όπως αρμόζει στην ιερότητα της στιγμής.

3.3 Μετά το τέλος της προσευχής, οι μαθητές/ριες κατευθύνονται προς τις τάξεις,

χωρίς τρέξιμο και βιασύνη μπαίνουν σε αυτές και κάθονται στις θέσεις τους,

προετοιμάζοντας, χωρίς θόρυβο και καθυστέρηση τα βιβλία, τα τετράδια ή άλλα

αντικείμενα που θα τους χρειαστούν για το μάθημα.

3.4 Ο/ Η εκπαιδευτικός στέκει κοντά στην πόρτα της αίθουσας επιβλέποντας την

είσοδο των μαθητών/ριών. Όταν τελειώσει το μάθημα, ο διδάσκων επιβλέπει ώστε να

βγουν όλοι οι μαθητές/ριες από την αίθουσα και εξέρχεται τελευταίος.

4. Συμπεριφορά στο Σχολείο:

4.1 Οι θέσεις των μαθητών/ριών στις τάξεις είναι ορισμένες. Καθορίζονται από τον/

την εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος. Σε καμία περίπτωση δεν

επιτρέπεται αυθαίρετη αλλαγή θέσης.

4.2 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα παιδιά δε μιλάνε μεταξύ τους, δε σηκώνονται

από τις θέσεις τους και δεν προκαλούν τον παραμικρό θόρυβο.

4.3 Επάνω στο θρανίο υπάρχουν μόνο τα απαραίτητα για το μάθημα αντικείμενα.

4.4 Κανένας μαθητής δε διακόπτει το διδάσκοντα, αν δε ζητήσει σχετική άδεια.

4.5 Άσχετες προς το μάθημα ερωτήσεις ή συζητήσεις ή άσκοπες διακοπές κατά την

ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπονται.

4.6 Κάθε λέξη ή πράξη που υποβιβάζει το άτομο ή θίγει τους άλλους δεν αρμόζει σε

νέους που φιλοδοξούν να γίνουν συνετοί, ακέραιοι και ολοκληρωμένοι πολίτες.

4.7 Η άψογη συμπεριφορά μέσα και έξω από το Σχολείο, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια,

η γενναιοψυχία χαρακτηρίζουν τον πολιτισμένο άνθρωπο. Αντίθετα επιπόλαια

αστεία, προσβλητικά λόγια, αισχρολογίες και χυδαιότητες, απρεπείς εκφράσεις και

χειρονομίες δεν αρμόζουν στη μαθητική ιδιότητα.

4.8 Στα διαλείμματα οι μαθητές συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και σοβαρότητα,

αποφεύγοντας τις φωνές και θορύβους, τους διαπληκτισμούς και τις χειρονομίες.

4.9 Δεν επιτρέπεται στους μαθητές/ριες να φέρνουν μαζί τους εξωσχολικά βιβλία,

περιοδικά, εφημερίδες ή άλλα έντυπα.

4.10 Παραδίδουν στη Γραμματεία κάθε αντικείμενο που βρίσκουν και δεν τους

ανήκει. Δεν αγγίζουν τα αντικείμενα των συμμαθητών τους και δεν προξενούν

φθορές στα ενδύματά τους.

4.11 Προσέχουν να μη χάνουν και να μην ξεχνούν τα πράγματά τους.

4.12 Προσέχουν τα έπιπλα, τα σκεύη, τα όργανα και τις εγκαταστάσεις του Σχολείου.

Κάθε καταστροφή, εκτός από τη ζημιά, ασχημίζει και υποβαθμίζει το χώρο που ζουν

τόσες ώρες την ημέρα.

4.13 Ιδιαίτερα, όποιος μαθητής/ρια προξενήσει βλάβη σε έπιπλο ή γενικά στις

εγκαταστάσεις του Σχολείου, εκτός από την πειθαρχική ποινή που θα υποστεί, είναι

υποχρεωμένος και στην επισκευή ή την αντικατάστασή του.

4.14 Οι μαθητές υπακούουν, χαιρετούν και συμπεριφέρονται με ευγένεια και

ευπρέπεια προς τους δασκάλους και καθηγητές τους μέσα και έξω από το Σχολείο.

Είναι θέμα σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς σε αυτούς.

5. Προετοιμασία:

5.1 Βασικό καθήκον κάθε μαθητή/ριας είναι η μελέτη. Τίποτε δεν μπορεί να

αντικαταστήσει την εργασία, ούτε η ιδιοφυΐα ούτε το ταλέντο. Χωρίς συστηματική

και επίπονη εργασία κανένας δεν προόδευσε ποτέ.

5.2 Η εργασία αποδίδει όταν είναι συστηματική, μεθοδική, προγραμματισμένη. Οι

μαθητές πρέπει να μάθουν από πού και πώς να αρχίζουν τη μελέτη τους και πώς να

τελειώνουν. Η επιπόλαιη και αμέθοδη εργασία τους κουράζει χωρίς καμιά απόδοση.

Μελετούν κάθε μέρα τις ίδιες ώρες χωρίς να διακόπτουν για οποιονδήποτε λόγο τη

δουλειά τους. Οι οικείοι, οι φίλοι και οι γνωστοί πρέπει να ξέρουν ότι αυτές οι ώρες

είναι αφιερωμένες μόνο στα μαθήματά τους.

5.3 Πριν φύγουν για το Σχολείο φροντίζουν για τη καθαριότητα του σώματός τους,

των ρούχων και των παπουτσιών τους. Αφού τα τακτοποιήσουν, παίρνουν μαζί τους

τα βιβλία, τα τετράδια και τα λοιπά σχολικά είδη, που χρειάζονται για τα μαθήματα

της ημέρας. Δεν ξεχνούν τίποτε από ό,τι τους είναι απαραίτητο. Δεν προφασίζονται

ποτέ ότι ξέχασαν στο σπίτι τη γραφική εργασία που τους ανατέθηκε. Αυτό είναι

συνηθισμένη πρόφαση των μαθητών/ριών που δεν εργάστηκαν.

5.4 Προμηθεύονται από τις πρώτες μέρες κάθε σχολικού έτους τα βιβλία, τα τετράδια

και τα αντικείμενα, που χρειάζονται για τη νέα τάξη. Καθυστέρηση αγοράς βιβλίου

σημαίνει απουσία από το αντίστοιχο μάθημα.

6. Μεταφορά:

6.1 Οι μαθητές/ριες που μεταφέρονται με τα σχολικά λεωφορεία, οφείλουν να τα

περιμένουν στα σημεία αναμονής. Θα πρέπει να γνωρίζουν, τόσο οι γονείς όσο και τα

παιδιά, ότι και ένα λεπτό καθυστέρησης για κάθε μαθητή/ρια επιβραδύνει για πολλή

ώρα την άφιξη του αυτοκινήτου στο Σχολείο με συνέπεια την απώλεια μαθημάτων.

6.2 Το Σχολείο για να προστατεύσει τους μαθητές έχει δώσει εντολή στους οδηγούς

να μην περιμένουν όσους μαθητές/ριες αργούν συστηματικά, αλλά να αναχωρούν

όταν δεν τους βρίσκουν στις θέσεις τους.

6.3 Οι μαθητές/ριες μέσα στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να σκύβουν από τα παράθυρα,

δεν πρέπει να απασφαλίζουν τη ζώνη ασφαλείας και να μετακινούνται από τις

θέσεις τους, ούτε να φωνάζουν, να χειρονομούν και να αστειεύονται. Όποιος δε

συμμορφώνεται, αναφέρεται από τη συνοδό ή τον οδηγό στη Διεύθυνση.

6.4 Γι’ αυτούς που συστηματικά καθυστερούν ή ατακτούν διακόπτεται η μεταφορά

τους με το αυτοκίνητο προσωρινά ή οριστικά.

7. Κυρώσεις:

7.1Στην ιδανική σχολική κοινωνία οι μαθητές/ριες συμπεριφέρονται σωστά,

πειθαρχούν και εφαρμόζουν τους κανονισμούς, όχι από φόβο, πίεση ή βία, αλλά

γιατί έχουν πεισθεί και συνειδητοποιήσει οι ίδιοι ότι η μη τήρηση των κανόνων

από όλους έχει σαν συνέπεια τη διατάραξη της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας

του Σχολείου. Γι’ αυτό και οι παραβάτες των κανονισμών πρέπει να δέχονται

αμέσως τις προβλεπόμενες κυρώσεις, ώστε να επαναφέρονται στην τάξη και την

ευπρέπεια. Οι κυρώσεις αυτές είναι:

• Παρατήρηση

• Επίπληξη

• Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα

• Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 μέρες

• Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τις 5 μέρες

• Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

8. Εύσημα:

8.1 Σε περιπτώσεις εξαιρετικής προόδου, επιμέλειας και ήθους απονέμονται εύσημα.

Αυτά είναι: Αριστεία για τους αρίστους, βραβεία για τους πρώτους κάθε τάξης

και έπαινοι γι’ αυτούς που διακρίθηκαν στην πρόοδο και στη συμπεριφορά τους.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η συμμετοχή των μαθητών/ριών σε εκκλησιασμούς, σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις

εθνικών επετείων, διδακτικούς περιπάτους, εκπαιδευτικές επισκέψεις και γενικά σε

σχολικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική. Κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη και κάθε

δικαιολογία είναι αβάσιμη, αν δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

2. Εάν κάποιος μαθητής/ρια απουσιάσει από το μάθημα, δεν απαλλάσσεται από

την υποχρέωση της μελέτης και της προπαρασκευής του μαθήματος, ακόμη και της

εξέτασης σε αυτό.

3. Όλοι οι μαθητές/ριες γράφουν στο εξώφυλλο των βιβλίων και των τετραδίων

τους το όνομά τους, την τάξη τους, το σχολικό έτος και την επωνυμία του Σχολείου

(Παπαχαραλάμπειο Εκπαιδευτήριο).

4. Οι μαθητές/ριες οφείλουν να παραδίδουν στους γονείς τους τις έγγραφες

εγκυκλίους και τα σημειώματα του Σχολείου και να μεταβιβάζουν τις προφορικές

παραγγελίες ή ανακοινώσεις.

5. Εάν ο μαθητής/ρια τιμωρηθεί με αποβολή, είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει

στους γονείς του και να επανέλθει μαζί τους στο Σχολείο μετά τη λήξη της ποινής

του. Χωρίς αυτή τη διαδικασία δε γίνεται και πάλι δεκτός στο Σχολείο.

6. Μαθητής/ρια μετά από απουσία μιας ημέρας φέρνει στο Σχολείο σημείωμα

κηδεμόνα, δικαιολογητικό της απουσίας του, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

7. Εάν μαθητής/ρια απομακρυνθεί από την αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος,

οφείλει να παρουσιαστεί αμέσως στο Γρ. Διεύθυνσης χωρίς άλλη υπόδειξη.

8. Τα παιδιά επιβλέπονται στα διαλείμματα από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς,

που ορίζονται από τη Διεύθυνση.

9. Ο ιδιοκτήτης και η Διεύθυνση του Σχολείου εποπτεύουν, συντονίζουν, κρίνουν και

αξιολογούν το έργο των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη και στον ευρύτερο χώρο του

Σχολείου.

10. Εάν οι μαθητές/ριες φέρνουν δίδακτρα ή γενικά χρήματα προς παράδοση στο

Σχολείο, πρέπει να τα παραδίδουν στη Γραμματεία πριν από την είσοδό τους στην

τάξη.

11. Οι μαθητές/ριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους τιμαλφή, κοσμήματα,

ακριβά ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια ή άλλα πολύτιμα

αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος να χαλάσουν ή να χαθούν, πράγμα που δεν μπορεί να

ελέγξει ή να προλάβει το Σχολείο και γι’ αυτό δε φέρνει καμία ευθύνη.

12. Η εγγραφή και η φοίτηση του μαθητή/ριας στο Παπαχαραλάμπειο Εκπαιδευτήριο

προϋποθέτει την από μέρους του γονέα ή κηδεμόνα αποδοχή όλων των όρων του

παρόντος κανονισμού.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>