ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Το πρόγραμμα του Γυμνασίου μας περιλαμβάνει:

Αγγλικά (πτυχίο Lower)

Κολύμβηση

Tae kwon do

Μουσική

Σκάκι

Τα μαθήματα διδάσκονται μεθοδικά και εξατομικευμένα σε ολιγομελή τμήματα.

Οι βάσεις για το μέλλον μπαίνουν προσεκτικά και τα όποια κενά καλύπτονται

προοδευτικά εντός του Σχολείου με το καθημερινό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών

μας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>