ΩΡΑΡΙΟ


8:00-8:30: Προσέλευση νηπίων – προσευχή

8:30-9:00: Συζήτηση-εισαγωγή στο θέμα της ημέρας

9:00-9:30: Πρωινό

9:30-10:00: 1η Διαθεματική δραστηριότητα

10:00-10:30: Διάλειμμα

10:30-11:00: 2η Διαθεματική δραστηριότητα

11:00-12:00: Ειδικότητα*

12:00-12:30: 3η Διαθεματική δραστηριότητα

12:30-13:00: Μεσημεριανό

13:00-13:30: Ελεύθερο ή Κινητικό Παιχνίδι

13:30-14:00: Τραγούδια – Αποχώρηση

14:00 – 16:00: Απασχόληση

*(Αγγλικά, Μουσική, Πληροφορική, Κολύμβηση, Tae Kwon Do, Σκάκι)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>