ΣΚΟΠΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Σκοπός του Νηπιαγωγείου μας είναι να βοηθήσει τα παιδιά να

αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα

στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμά του είναι σύμφωνο με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο

Προγραμμάτων Σπουδών και τον Οδηγό Νηπιαγωγού. Στοχεύει στην

ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων. Τα παιδιά, μέσω διαθεματικών

δραστηριοτήτων που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα,

Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά) ανακαλύπτουν με

ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο τον κόσμο που τα περιβάλλει.

Τα νήπιά μας διδάσκονται επίσης σε ολιγομελή τμήματα Αγγλικά,

Κολύμβηση, Πληροφορική, Μουσική, Tae kwon do, Σκάκι.

Μέσα στο ασφαλές και οικογενειακό περιβάλλον του Νηπιαγωγείου μας

τα παιδιά εξερευνούν με τις αισθήσεις, δημιουργούν ιδέες και δομούν τη

γνώση. Προσεκτικά και μεθοδικά προετοιμάζονται για τη φοίτησή τους

στο Δημοτικό Σχολείο.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>