ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


Στο Σχολείο διδάσκονται τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Βασική ξένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά που διδάσκεται φροντιστηριακά ως εξής:

Α ́ τάξη: 3 δ.ω./εβδομάδα

Β ́ τάξη: 4 δ.ω./εβδομάδα

Γ ́ – Στ ́ τάξεις: 5 δ.ω./εβδομάδα

Στη Γ ́ τάξη τα παιδιά επιλέγουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα που θα διδαχθούν,

Γαλλικά ή Γερμανικά, η οποία διδάσκεται 2 δ.ω./εβδομάδα μέχρι και την Στ ́ τάξη.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>