ΩΡΑΡΙΟ


Το καθημερινό βασικό ωράριο του Σχολείου για όλες τις τάξεις είναι 8:20 – 14:00

(7 δ.ω. την ημέρα, 35 δ.ω. την εβδομάδα). Συγκεκριμένα:

8:15 – 9:00              1η δ.ω.

9:00 – 9:45              2η δ.ω.

10:00 – 10:45         3η δ.ω.

10:55 – 11:40         4η δ.ω.

11:50 – 12:30         5η δ.ω.

12:40 – 13:20         6η δ.ω.

13:20 – 14:00          7η δ.ω.

        14:15 – 16:00      Μελετητήριο


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>