ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Το πρόγραμμα του Δημοτικού περιλαμβάνει:

Αγγλικά (πτυχία Europalso)

Γαλλικά ή Γερμανικά (από Γ’ τάξη)

Κολύμβηση

Πληροφορική

Μουσική

Taekwondo

Σκάκι

Τα παραπάνω μαθήματα και δραστηριότητες διδάσκονται σε όλα τα παιδιά μέχρι τις

14:00 όταν και λήγει το βασικό πρόγραμμα του Σχολείου. Από τις 14:00 μέχρι τις

16:00 τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μελετούν τα μαθήματά τους στο μελετητήριο

του Σχολείου υπό την επίβλεψη του αρμόδιου εκπαιδευτικού μας. Τα παιδιά του

μελετητηρίου επιστρέφουν σπίτι πλήρως διαβασμένα και γραμμένα για την επόμενη

ημέρα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>