ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑΓίνονται δεκτές μετεγγραφές.

Τα δίδακτρά μας είναι προσιτά και λογικά, ενώ γίνονται μεγάλες εκπτώσεις για

αριστούχους, αδέρφια και πολύτεκνες οικογένειες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ετήσια δίδακτρά μας:

Βρεφονηπιακός Σταθμός: από 1.500 ευρώ

Νηπιαγωγείο: από 2.000 ευρώ

Δημοτικό: από 2.800 ευρώ

Γυμνάσιο: από 4.300 ευρώ

Λύκειο: από 4.900 ευρώ


A little more about admin...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>